INSTRUCCIONS PER A OMPLIR EL FORMULARI CORRECTAMENT
INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL FORMULARIO CORRECTAMENTE

0.- Comprobacions prèvies:

 1. ES RECOMANA UTILITZAR EL "NAVEGADOR INTERNET EXPLORER" (no el Microsoft Edge)
 2. No utilitzar l'última versió de Adobe Reader: Adobe DC
 3. Desactivar el 'Bloqueador de Elementos Emergentes' del navegador. Desactivar Bloqueador Elementos Emergentes
 4. Comprovar que el Adobe Reader s'obri dins del navegador web: . Visualitza PDF en navegador

0.- Comprobaciones previas:

 1. SE RECOMIENDA UTILIZAR EL "NAVEGADOR INTERNET EXPLORER" (no el Microsoft Edge)
 2. No utilizar la úlitma versión de Adobe Reader: Adobe DC
 3. Desactivar el 'Bloqueador de Elementos Emergentes' del navegador. Desactivar Bloqueador Elementos Emergentes
 4. Comprobar que el Adobe Reader se abre dentro del navegador web: Visualiza PDF en navegador
1.- Omplir tots els camps del formulari obligatoris (marcats amb *)
1.-Rellenar todos los campos del formulario obligatorios (marcados con *)
2.- Polsar sobre el botó que hi ha al final del formulari: "GENERAR DOCUMENT A IMPRIMIR"
2.- Pulsar sobre el botón situado al final del formulario: "GENERAR DOCUMENT A IMPRIMIR"
3.- S'obrirà dins del navegador un fitxer amb extensió .pdf que contindr√† el formulari amb els valors dels camps emplenats abans. Aquest document contindrà a més el codi de barres necessari per a la tramitaci√≥.
3.-Se abrira dentro del navegador un fichero de extensión .pdf que contendrá el formulario con los valores de los campos rellenados anteriormente. Este documento contendrá además el código de barras necesario para la tramitación.
4.- Polsar sobre la icona d'impressora, per a imprimir el formulari.
S'imprimiran 3 còpies, una per a presentar a l'ajuntament, una altra per a l'entitat bancària, i una altra per al contribuent.
4.-Pulsar sobre el icono de la impresora, para imprimir el formulario.
Se imprimiran 3 copias, una para presentar al Ayuntamiento, otra para la entidad bancaria, y otra para el contribuyente.
5.- Verificar les còpies impreses:
 • 3 còpies
 • Tots els camps obligatoris (marcats amb asterisc) estan plens.
 • En totes les còpies apareix el codi de barres identificatiu.
RECORDA!!: El formulari NO SERÀ VÀLID si no conté el codi de barres.
5.-Verificar las copias impresas:
 • 3 copias
 • Todos los campos obligatorios (marcados con asterisco) estan rellenados.
 • En todas las copias aparece el código de barras identificativo.
¡RECUERDA El formulario NO SERÁ VÁLIDO si no contiene el código de barras.!